Et enkelt verktøy for å evaluere politikere

E

Politikere på alle områder av livet vårt kan og bør vurderes mot de høyeste standardene for oppførsel, ytelse og karakter før vi støtter dem. Politiske ledere må vite at vi har høye forventninger og vil holde dem ansvarlige for det de sier og gjør.

Verktøyet som følger vil gi studenter og andre en måte å finne ut hvor godt en politikers tenkning og oppførsel samsvarer med evaluatorens forventninger. Elevene bør lese hver påstand nøye og gjøre en sterk innsats for å være objektive.

Ditt svar på hver påstand bør støttes med flere fakta og eksempler. Kirsebærplukking og inkludert kun enkelthendelser og begrenset informasjon som støtter personlige skjevheter vil gjøre resultatene verdiløse. Ingen evalueringsverktøy fungerer bra når det brukes feilaktig til å støtte eksisterende tro i stedet for å avsløre sannheten.

Slik bruker du dette evalueringsverktøyet

a) Navn på politikeren: ______________________________________

Tittel/sted: ______________________________________________________

b) Tenk på denne politikerens ord, handlinger og oppførsel i løpet av det siste året eller to. Les hvert utsagn i A – I nedenfor og gi en 1, 0 eller -1.

1 = Politikerens prestasjoner på dette området er veldig bra.

0 = Politikerens prestasjoner på dette området er akseptabel.

-1 = Politikerens prestasjoner på dette området er veldig dårlig.

√ Merk: Når uttalelsen ikke er relevant for politikeren som blir evaluert, har du ingen mening om saken eller du bare ikke vet, tilordne en ‘0’.

c) Før du begynner, angi din nåværende tenkning om kvalifikasjonene og ytelsen til denne politikeren. SirkelDitt svar.

Denne politikeren er: 1) Veldig god 2) Akseptabel 3) Dårlig 4) Veldig dårlig

EN. RESPEKT

1. Denne politikeren blir respektert og sett opp til av folk flest. ____

2. Denne politikeren har fått respekt fra mange andre kjente og høyt respekterte ledere, også de som noen ganger er uenige med ham/henne. ____

3. Sammen med andre ledere i landet vårt og rundt om i verden er denne politikeren respektfull og diplomatisk. ____

4. Denne politikeren er kjent for å behandle alle med høflighet, verdighet og respekt. ____

5. Denne politikeren respekterer tydeligvis sannheten, fakta og etisk oppførsel. ____

Seksjon totalt – Respekt _______

B. ÆRLIGHET

6. Denne politikeren er alltid oppriktig, rettferdig og upartisk. ____

7. Denne politikeren innrømmer feil, feil og tilbakeslag. ____

8. Denne politikeren bedrar eller villeder ikke folk. ____

9. Denne politikeren krever fullstendig ærlighet og åpenhet fra de rundt ham/henne. ____

10. Uttalelsene og oppførselen til denne politikeren viser tydelig at han/hun er ærlig i enhver situasjon. ____

Seksjon totalt – ærlighet _______

C. ETISK OPPFØRSEL

11. Denne politikeren står for og viser alltid de høyeste nivåene av etisk oppførsel og karakter. ____

12. Denne politikeren avviser alltid forsøk fra innflytelsesrike venner og egeninteresserte utenforstående for å påvirke hans/hennes oppførsel eller avgjørelser slik at de kan dra nytte av det på en eller annen måte. ____

13. Denne politikeren deltar aldri i noen ulovlig eller tvilsom oppførsel eller aktiviteter som kan føre til hans/hennes personlige vinning. ____

14. Denne politikeren ville aldri skjule, vri eller sky informasjon eller hendelser for å forhindre at sannheten kommer frem. ____

15. Denne politikeren er kjent for alltid å gjøre det rette. ____

Seksjon totalt – etisk oppførsel _______

D. TILLIT

16. Denne politikeren leverer alltid og holder sine løfter. ____

17. Denne Politikerens ord/handlinger er konsekvente og kan stoles på. ____

18. Denne politikeren streber etter å gjøre ting klart og forståelig. ____

19. Denne politikeren er fullstendig pålitelig. ____

20. Denne politikeren vil ikke uventet endre retning, la oss lure på hva som har skjedd eller svikte oss. ____

Seksjon totalt – tillit _______

E. PERSONLIGT BILDE

21. Denne politikeren blir alltid sett på av andre på en positiv måte. ____

22. Denne politikeren er stilig og nådig. ____

23. Denne politikeren har et fantastisk rykte. ____

24. Folk føler seg begeistret for å jobbe med denne politikeren. ____

25. Denne politikeren er imøtekommende, vennlig, høflig og uttrykker genuin interesse for ting som berører eller angår deg. ____

Seksjon totalt – personlig bilde _______

F. PERSONLIG OPPFØRSEL

26. Denne politikeren bruker ikke personlige angrep, navngjeving, falske utsagn og uriktig informasjon for å diskreditere de som motsetter seg hans/hennes mål, tro, uttalelser eller oppførsel. ____

27. Denne politikeren søker og setter pris på ærlige tilbakemeldinger, er en god lytter og lytter med et åpent sinn. ____

28. Denne politikeren opptrer gjennomtenkt, ansvarlig og bevisst. ____

29. Denne politikeren er god til å bygge og styrke relasjoner. ____

30. Denne politikeren misbruker eller manipulerer ikke folk og spiller dem ikke eller bruker dem. ____

Seksjon totalt – personlig oppførsel _______

G. POLITISK FILOSOFI

31. Denne politikeren har høy respekt for rettssikkerheten. ____

32. Denne politikeren ønsker å tjene alle hans/hennes velgere. ____

33. Denne politikeren er villig til å samarbeide med medlemmer av det andre politiske partiet for å bygge konsensus og vedta lovgivning som vil løse problemer som velgere står overfor. ____

34. Denne politikeren holder sine kampanjeløfter. ____

35. Denne politikeren holder grunnloven høyt og demonstrerer personlig verdiene og prinsippene som gjør landet vårt flott. ____

Seksjon totalt – politisk filosofi _______

H. ARBEIDSINNSATS

36. Denne politikeren har klare mål og planer som er godt kommunisert slik at alle rundt ham/henne vet og forstår hvor han/hun vil ta landet vårt og kan støtte den innsatsen. ____

37. Denne politikeren bruker eksperter, forskning og pålitelig informasjon for å bedre forstå alternativene og konsekvensene før han tar avgjørelser. ____

38. Denne politikeren ser alltid på fremtiden og støtter sterkt virksomhetene, forskningen, teknologiene, jobbtreningen og jobbene som vil holde landet vårt trygt og velstående. ____

39. Denne politikeren demonstrerer evnen til å skape konsensus, løse problemer og overvinne hindringer for å få ting gjort. ____

40. Denne politikeren tjener effektivt velgernes interesser. ____

Seksjon totalt – jobbytelse _______

JEG. POLITISK ATFERD

41. Denne politikeren vil beskytte landet vårt mot alle trusler mot vår nasjonale sikkerhet og enhver utenlandsk innblanding i den demokratiske prosessen. ____

42. Denne politikeren vil kjempe for middel-/arbeiderklassens amerikanere og sette deres behov og velferd foran sine egne, foran sitt politiske parti og vil ikke favorisere multimillionærer fremfor middelklasseskattebetalere. ____

43. Denne politikeren vil jobbe iherdig for å øke antallet høyere betalte jobber som er tilgjengelig for middel-/arbeiderklassens lønnstakere. ____

44. For å bekjempe innsatsen for å påvirke beslutningene og stemmene til denne politikeren, vil han/hun arbeide for å tette smutthull og begrense mengden penger som kan doneres til eller oppnås/mottas av politikere eller deres kampanjer fra store selskaper, lobbyister, spesielle interesser og andre kilder. ____

45. Denne politikeren vil stå opp mot alle som hindrer, bremser farten eller prøver å avlede de politiske og juridiske prosessene i landet vårt. ____

Seksjon totalt – politisk oppførsel _______

RESULTATER: Dobbeltsjekk svarene dine i A – I ovenfor for å være sikker på at svarene dine var helt objektive og ikke påvirket av personlige skjevheter. Gjør eventuelle endringer som er nødvendige. Etter at du har dobbeltsjekket svarene dine, noter du seksjonssummene nedenfor og sett en ring rundt svarene dine (Ja eller Nei) på følgende spørsmål:

1. Respekt (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren nivået av respekt du krever av en leder? Ja Nei

2. Ærlighet (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren graden av ærlighet du krever av en leder? Ja Nei

3. Etisk atferd (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren nivået av etisk oppførsel du krever av en leder? Ja Nei

4. Tillit (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren nivået av tillit du krever av en leder? Ja Nei

5. Bilde (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren bildet du krever av en leder? Ja Nei

6. Personlig atferd (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren den personlige oppførselen du krever av en leder? Ja Nei

7. Politisk filosofi (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren den politiske filosofien du krever av en leder? Ja Nei

8. Jobbprestasjoner (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren jobbprestasjonen du krever av en leder? Ja Nei

9. Politisk oppførsel (Seksjon totalt ____ ) – Viser denne politikeren den politiske oppførselen du krever av en leder? Ja Nei

~ ~ ~ ~ ~

Grand Sum(Combined Section Totals _____ ) – Basert på Grand Total, bør du støtte denne politikeren i hans/hennes nåværende stilling eller når han/hun søker høyere verv? Se diagrammet nedenfor, og svar deretter Ja eller Nei.

Totalsum – kombinert seksjonssum for denne politiske lederen:

25 til 45 = Du tror denne personen er en veldig god politiker

10 til 24 = Du tror denne personen er en akseptabel politiker

1 til 9 = Du tror denne personen er en svak politiker

-1 til -9 = Du tror denne personen er en fattig politiker

-10 til -45 = Du tror denne personen er en veldig dårlig politiker

~ ~ ~ ~

Bekreftet dette partituret eller endret det din mening om denne politikeren?

Sirkel én: 1) Det bekreftet min mening 2) Det endret min mening

Dokumenter grunnene dine for å støtte eller ikke støtte denne politikeren.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Å velge den mest kvalifiserte, effektive, respekterte og fremtredende kandidaten til et politisk kontor er avgjørende for suksessen til landet vårt. Hver gang du har noe å si i valgprosessen, legges et stort ansvar på dine skuldre. Ta dette ansvaret på alvor og forsøk å ta en objektiv beslutning basert på fakta og informasjon.

På den politiske arenaen bør vi alle finne vår stemme med hensyn til å forbedre kvaliteten på våre politiske ledere. Test dette verktøyet ved å bruke det til å evaluere politikerne som berører deg og familien din mest. Det vil bidra til å avdekke både styrker og svakheter til politikeren.

Du kan også bruke dette verktøyet til å sammenligne kandidater i kommende politiske løp og deretter bruke resultatene til å gjøre ditt valg.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta