Oversettelses- og tolkningstjenester – to sider av samme mynt

O

Hvis du noen gang har snakket med noen over en dårlig telefonlinje eller en mobiltelefonforbindelse som er ridd av statiske og spøkelsesstemmer, vet du hvor irriterende det kan være. Kommunikasjon må være tydelig og forståelig.

Tenk deg verden vår i dag, når flyreiser har forkortet fysiske avstander, og internett har negertert flyreiser helt. Næringsliv, turisme, kultur, utdanning, underholdning og diplomati er ikke lenger begrenset av fysiske grenser. Men de kan ikke trives hvis språk er en barriere. Ikke alle kan være lingvister. Det er her oversettelses- og tolkningstjenester kommer inn.

Tolkenes og oversetterens arbeid er noe likt, men de fungerer på forskjellige arenaer.

Oversettelsestjenester

I utgangspunktet tolker oversettere skriftlig tekst.

Oversettere må være dyktige i opprinnelsesspråket til teksten (kildespråket) og kulturen i landet der kilden stammer. De må deretter gjengi en nøyaktig oversettelse til målspråket.

Språklig og kulturell kompetanse er avgjørende. Evnen til å skrive godt på målspråket er ikke mindre. Oversettelsen skal flyte jevnt og gi følelsen av å ha blitt skrevet på målspråket opprinnelig.

Oversettelser av materiale som er vitenskapelig, medisinsk, juridisk, etc. krever fagkunnskap. På slike felt må en oversetter også være en god forsker.

Litterære oversettelser trenger et annet syn: sjelen, så vel som sakens kropp, må oversettes, ellers vil verket ikke ha noen smak.

Tolketjenester

Tolke er en muntlig form for oversettelse der tolken lytter, forstår innholdet og deretter omformulerer saken til målspråket. En tolk skal kunne oversette i begge retninger umiddelbart; luksusen til ordbøker eller referansemateriell er ikke tilgjengelig for ham/henne.

Tolketjenester må være ekspert, og de forstår at for å være effektive er det nødvendig å formidle betydningen og ordene i konteksten de ble brukt i.

Tolkning kan forekomme i en rekke innstillinger fra konferanser, møter, diplomatiske utflukter og interaksjoner, og til og med over telefon.

Tolkning kan være av to typer:

Fortløpende tolkning betyr at tolken lytter til deler av talen og gjengir deretter segmentet på målspråket mens høyttaleren forblir taus i den varigheten.

Samtidig tolkning krever utstyr for å tolke når høyttaleren holder talen.

Siden tolketjenester ikke har luksusen til å spole tilbake og referere, må tolker være grundige i emnet og ha et nært kjennskap til begge kulturer. Ordforrådet deres på begge språk bør være omfattende, og de må kunne uttrykke seg klart. Fortløpende tolkning krever at tolken også har utmerket notater.

Både oversettere og tolker må ha en sterk kjærlighet til språk og dyp kunnskap om mer enn ett språk.

Likhetene

Tolknings- og oversettelsesarbeid innebærer et kilde/originalspråk og et målspråk.

I begge typer arbeid er enten kilden eller målspråket vanligvis morsmålet.

Begge disse jobbene ser for seg å trekke ut et budskap fra kildespråket og formidle det til målgruppen riktig og trofast på målspråket.

Tolker og oversettere er i hovedsak lingvister

Begge jobbene krever profesjonelt kvalifiserte personer

Forskjellene

Hovedforskjellen er at en oversetter jobber med det skrevne ordet mens tolkerens arbeid er muntlig.

En tolkes arbeid krever at han/hun hopper mellom begge språkene. Dette gjelder ikke oversettelsestjenester.

Tolkningstjenester har ikke tidens luksus. Oversettelsestjenester må uten tvil være betimelig, men det er tid til å referere, konsultere og prøve ut mer enn én versjon av oversettelsen for å komme frem til det mest optimale produktet.

Oversettere bruker ordbøker, verktøy for datamaskiner osv. En tolk kan derimot bruke hodetelefoner, en notisblokk og penn for å ta notater og en mikrofon. En tolk må også ha en dyp brønn med hukommelse å hente fra, og gaven med umiddelbar tilbakekalling for å være effektiv.

Livets kompleksitet i dag gjør tolkning og oversettelse til en kompleks ferdighet. Hvis kommunikasjonen må være effektiv, enten det er for forretnings-, nytelses- eller intellektuell jakt, kan den ikke tas lett på. Oversettelses- og tolkningstjenester er kompetanseområder og trenger kvalifiserte, utdannede og erfarne fagfolk.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta